Diğerleri  |  Piroliz  |  Baca Gazı Yakıcısı
 
 
Baca GazI YakIcIsI
 
 
 
 
 
 
Bu sitede yer alan bilgilerde önceden haber vermeksizin her türlü değişikliği yapma hakkımız saklıdır.
Yakma prosesi, reaksiyona girecek malzemenin 300-400 C°lere kadar ısıtılması ve 320 C°lerde oluşacak karbonizasyona imkan verecek şekilde yavaş bir ayrışmaya maruz bırakılmasından ibarettir. Oluşan duman, 750-900 C°lerde çalışan baca gazı yakma ünitesi içerisinde ilerler. Duman, yakma ünitesi içerisinde tamamen işlendiği için, zararlı olabilecek yabancı maddeler atmosfere karışmaz. Yaklaşık 3~8 saatlik bir süreci kapsayan bu otomatik çevrim tamamlandıktan sonra, geriye kalan sadece bir organik küldür. Yakma fırınları kullanılarak, olumsuz ekolojik etkileşim azaltılmakta ve işletim güvenliği arttırılmaktadır.
 
STANDART ÖLÇÜLER
 
Tasarım ve imalatı sipariş üzerine gerçekleştirilmektedir.
 
OPSİYON
 
Elektrikli ya da gazlı olarak imal edilebilir.