Diğerleri  |  Piroliz 
 
 
PİROLİZ temel olarak, bir yakma ya da ateşleme tertibatı olmadan gerçekleşen yanma işlemidir. Piroliz fırınlarının kullanımı ile asitler, çözücüler, rahatsız edici ve çoğunlukla zararlı atıkların elimine edilmesi sağlanır.
 
 
Yakma Fırını
 
Yakma fırınları, vernik, epoksi, boya, makine yağı, sıvı yağ, plastik ve benzeri diğer yanabilir malzemelerin metal bünyelerden uzaklaştırılması ve böylece metal parçaların tekrar kullanılabilmelerine imkan vermek için tercih edilirler.
 
 
Baca Gazı Yakıcısı
 
Baca gazı yakma ünitesi, yakma fırınlarının yardımcı bir parçasıdır. Yakma fırınlarındaki proses sonucu oluşan duman, baca gazı yakma ünitesi içerisinde ilerler. Duman, yakma ünitesi içerisinde tamamen işlendiği için, zararlı olabilecek yabancı maddeler atmosfere karışmaz.
 
Standart ölçüler ve teknik özellikler için linkleri tıklayınız.