Diğerleri  |  Portland Çimentosu & RDF
 
 
Tipik bir çimento üretimi üç aşamadan oluşmaktadır; kireçtaşı ve kil karışımının öğütülmesi ya da ince taneli farinin oluşturulması , farinin döner fırında sinterleme sıcaklığına kadar ısıtılması, ısınma sonucunda elde edilen klinkerin öğütülmesi ile çimento eldesi.
 
 
Döner Fırın
 
Çimento fırınları , Portland ve / veya çeşitli diğer hidrolik çimentoların üretiminde, ısıl işlem sırasında kullanılır. Isıl işlem gerçekleşirken kalsiyum karbonat, silika içeren mineraller ile tepkimeye girerek bir kalsiyum silikat karışımı oluşturur.
 
Standart ölçüler ve teknik özellikler için linkleri tıklayınız.