Cam  |  Laminasyon Hatları 
 
 
Lamine cam, bir otoklav içerisinde ısı ve basınç etkisi altında bırakılan iki pencere camının, çoğunlukla PVB (Polivinil Butral) kullanılarak oluşturulan bağlayıcı etkisi ile birbirine bir ara yüzey oluşturacak şekilde yapışması sonucunda oluşur. Uygulamada başka bir seçenek de, bağlayıcı olarak EVA (Etilen Vinil Asetat) kullanmaktır ki, son zamanlarda kolay uygulanabilirliği ve otoklav kullanımını gerektirmemesi ile çoğunlukla bu yöntem tercih edilmektedir.
 
 
 
Tipik arabalı fırın formatında imal edilen bu fırın grubu, yüksek randımanlı bir vakum pompası ve bir PID vakum regülatörü ile donatılmıştır. EVA ile lamine edilecek pencere camları özel vakum torbaları içinde fırına yerleştirildikten sonra, yüksek hızda çalışan sirkülasyon fanları ve vakum pompası ile beraber kürleme prosesine tabii tutulur.
 
 
PVB - Otoklavlar
 
Otoklav, basitçe 100 ~ 150 °C sıcaklık ve 10 ~ 14 bar basınç altında çalışabilen bir basınçlı kazandır. Önceden lamine edilmiş pencere camları bir araba yardımı ile otoklav içerisine yüklenir ve kürleme işlemine tabii tutulur. PVB laminasyonunu etkin kılan standart bir ekipmandır.
 
Standart ölçüler ve teknik özellikler için linkleri tıklayınız.