Cam  |  Temper Hatları 
 
 
Temperli cam, diğer bir deyişle tavlanmış cam; yumuşama noktasına kadar ısıtılan camın tam anlamıyla kontrollü şartlar altında hızla soğutulması sonucu oluşur. Bu ısıl işlem, camda çekme gerilimini arttırarak, mukavemetin, ısıl streslere ve darbeye karşı dayanımın artması gibi camda arzu edilen özelliklerin oluşmasını sağlar. Meydana gelen mekanik özellikler göz önünde tutularak, ısıl işleme tabii tutulan camlar tamamen temperlenmiş, sertleşmiş cam ya da ısı altında kuvvetlendirilmiş cam olarak gruplandırılabilir.
 
 
Isı Banyosu Test Fırınları
 
Isı Banyosu Test Fırınları temperleme hattının tamamlayıcı ekipmanıdır. Uygulanan test, pencere camlarının kırılma olasılığına karşı önceden fırına koyularak işletme içinde kırılmasını garanti eder. % 95'e kadar (NiS)Nikel Sülfit'e bulanmış camlar ısı banyosuna tabii tutularak test edilirler ve böylece camın kullanımı sırasında oluşacak kırılma ihtimali azaltılmaya çalışılır.
 
Standart ölçüler ve teknik özellikler için linkleri tıklayınız.